Najdete nás také na sociálních sítích
Radlická 591/115
158 00 Praha 5
7:00–10:00, 12:45–15:30 h
studijní oddělení
+(420) 251 172 123
studijní oddělení

Kontakty

Kontaktní údaje pracovníků Hotelové školy Radlická
Příjmení a jméno Telefon 1 Telefon 2 E-mail Zkratka jména Vyučovaný předmět
Alexanderová Hana 251 172 261
Bartáková Ivana 251 172 116 702 150 704 bartakovai@hs-radlicka.cz Ba
Berková Eliška, PhDr. 251 172 133 berkovae@hs-radlicka.cz Be NJ, ON
Bouša Martin, Mgr. 251 172 161 725 679 978 bousam@hs-radlicka.cz Bs DK, D, OV, ZP
Brzák Jaroslav, Mgr. 251 172 158 brzakj@hs-radlicka.cz Br D, ZD, OV
Folprechtová Marcela, Ing. 251 172 161 725 679 916 folprechtovam@hs-radlicka.cz Fo ZCR, CR
Havel Jan, Bc. 251 172 141 724 529 073 havelj@hs-radlicka.cz Ha PXG, PXH, TOS, TPP, VTH, H
Homolková Dagmar, Mgr. 251 172 129 725 679 972 homolkovad@hs-radlicka.cz Ho M
Houdková Jitka, Bc. 251 172 135 606 107 275 houdkovaj@hs-radlicka.cz Hd AJ, OA, AJR
Chudomel Zdeněk 251 172 120 702 122 339 chudomelz@hs-radlicka.cz
Janáčová Eva, Ing. 251 172 162 725 679 966 janacovae@hs-radlicka.cz Jc EKP, EKC, OK
Janata Jaroslav 251 172 125 725 679 970
Janatová Helena, PhDr. 251 172 160 725 679 951 janatovah@hs-radlicka.cz Jn NJ, ON
Jankásková Miluše, Mgr. 251 172 133 725 679 964 jankaskovam@hs-radlicka.cz Jk NJ, ON
Janoušek Jaroslav, Mgr. 251 172 139 725 679 971 kanousekj@hs-radlicka.cz Js KG
Januš Vojtěch, Ing. 251 172 158 janusv@hs-radlicka.cz Jv M
Jarošová Soňa, Mgr. 251 172 140 725 679 960 jarosovas@hs-radlicka.cz Ja KG, ZPV
Kolářová Vladimíra 251 172 141 725 679 922 kolarovav@hs-radlicka.cz Kl PXG, PXH, TOS, TPP, OS, H, HS
Kortánková Martina, Mgr. 251 172 133 725 679 976 kortankovam@hs-radlicka.cz Ko KG, ZPV, NJ, ON
Kosová Jana, Mgr. 251 172 136 725 679 958 kosovaj@hs-radlicka.cz Ks AJ, OA
Loskot Jiří, Ing. 251 172 149 725 679 955 loskotj@hs-radlicka.cz Ls AVT, PXCR
Lucová Soňa, Ing. 251 172 161 725 679 923 lucovas@hs-radlicka.cz Lu IKT, AVT
Machaňová Jana, Mgr. 251 172 151 725 679 963 machanovaj@hs-radlicka.cz Ma ČJK, LV, DK
Mareš Zdeněk 251 172 141 723 683 838 maresz@hs-radlicka.cz Mr PXG, PXH, TOS, TPP, OS, V
Markupová Kateřina 251 172 113 777 942 472 markupovak@hs-radlicka.cz Mk M
Mejtský Zdeněk, Ing. 251 172 165 725 679 969 mejtskyz@hs-radlicka.cz My AVT, M
Mesteková Marta, Bc. 251 172 154 725 679 967 mestekovam@hs-radlicka.cz Me PXG, PXH, H, VTH, HS, PP
Mojzešová Milena, PaedDr. 251 172 135 725 679 921 mojzesovam@hs-radlicka.cz Mo AJ, OA
Novotný Milan, Ing. 251 172 112 novotnym@hs-radlicka.cz ZPV
Popovičová Běla, PhDr. 251 172 163 725 679 954 popovicovab@hs-radlicka.cz Po ČJK, LV
Rígrová Daniela, Mgr. 251 172 136 725 679 957 rigrovad@hs-radlicka.cz ČJK, LV, DK
Růtová Darja, Mgr. 251 172 132 725 679 979 rutovad@hs-radlicka.cz Rt PXG, TPP, NJ, ON
Říhová Stanislava, Ing. 251 172 115 725 679 924 rihovas@hs-radlicka.cz Rh PEK, MM
Smíšková Lucie 251 172 123 725 679 925 smiskoval@hs-radlicka.cz
Stejskalová Marcela,PaedDr. 251 172 158 725 679 928 stejskalovam@hs-radlicka.cz Se ZPV
Sternova Jana, Mgr. 251 172 158 725 679 921 sternovaj@hs-radlicka.cz St EkP, OV
Šefránková Jarmila, Bc. 251 172 154 725 679 950 sefrankovaj@hs-radlicka.cz Sf PXCR, TOS, OS
Špička Jaroslav, Mgr. 251 172 161 725 679 977 spickaj@hs-radlicka.cz Sp ZCR, CR, PXCR
Šrámek Filip 251 172 141 725 679 929 sramekf@hs-radlicka.cz Sr PXG, PXH, TPP, PP
Šrámková Romana 251 172 127 725 679 956 sramkovar@hs-radlicka.cz
Šrubař Pavel, Ing. 251 172 128 777 942 471 srubarp@hs-radlicka.cz Sb AVT, PXCR
Šulcová Hana, Mgr. 251 172 136 725 679 975 sulcovah@hs-radlicka.cz Su ČJK, LV
Telinger Petr, Mgr. 251 172 158 702 150 706 telingerp@hs-radlicka.cz Te IKT, AVT
Tihelková Danuše, PhDr. 251 172 135 725 679 927 tihelkovad@hs-radlicka.cz Ti AJ, OA
Tvorochová Jana 251 172 154 702 150 707 tvorochovaj@hs-radlicka.cz Tv PXG, PXH, TPP, PP, HS, V, PXCR
Václavů Radek, Mgr. 251 172 136 vaclavur@hs-radlicka.cz Vc OV
Vaňková Markéta, Bc. 251 172 141 725 679 959 vankovam@hs-radlicka.cz Vn PXG, PXH, TOS, TPP, PP
Vybíralová Markéta, Mgr. 251 172 133 702 150 703 vybiralovam@hs-radlicka.cz Vb NJ, ON
Vysoká Miroslava, Mgr. 251 172 158 775 228 328 vysokam@hs-radlicka.cz Vy NJ, ON, ZaCr
Zimová Ivana 251 172 119 725 679 973 zimovai@hs-radlicka.cz
vstupní recepce 251 172 111 725 679 920
hotelová recepce 251 172 253 725 679 974