Nákup optického média konvertoru FX/TX

Počet kusů: 1

Specifikace:

  • Včetně druhého náhradního SFP modulu a optického patch cordu SC-LC duplex

Termín zveřejnění nabídek:  14.10.2019

Termín zaslání nabídek: do   21.10.2019

Kritériem výběru bude: cena výrobku včetně dopravy

Pozn.: Nabídka bude obsahovat:

  • cenu uvedenou včetně DPH
  • délku záruky (požadovaná minimální záruka pro spotřební zboží je 2 roky)

Platební podmínky: Hotelová škola Radlická hradí faktury po dodání zboží ani neposkytuje žádné zálohové platby.

Tel. : 251 172 113

Nabídky zasílejte: markupovak@hs-radlicka.cz