Nákup zařízení pro příjem signálu DVB-T2     

Specifikace:

 • 1 centrální zařízení pro příjem signálu DVB-T2 k 26 televizorů (viz seznam)
  • 4x TV LCD Funai LT850-M32
  • 20x TV LCD Funai LT850-M19
  • 1x TV Funai Funai 22-800M
  • 1x TV Funai Funai 32FL532

Termín zveřejnění nabídek:  20.11.2019

Termín zaslání nabídek: do   27.11.2019

Kritériem výběru bude: cena výrobku včetně dopravy

Pozn.: Nabídka bude obsahovat:

 • cenu uvedenou včetně DPH
 • délku záruky (požadovaná minimální záruka pro spotřební zboží je 2 roky)

Platební podmínky: Hotelová škola Radlická hradí faktury po dodání zboží ani neposkytuje žádné zálohové platby.

Tel. : 251 172 113

Nabídky zasílejte: markupovak@hs-radlicka.cz