Najdete nás také na sociálních sítích
Radlická 591/115
158 00 Praha 5
7:00–10:00, 12:45–15:30 h
studijní oddělení
+(420) 251 172 123
studijní oddělení

Rekonstrukce WC 210, 211, 309, 310 a podest v budově A1v areálu HŠ Radlická

Hotelová škola Radlická, Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 – Jinonice za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 odst.3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy vyzývá uchazeče k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Rekonstrukce WC 210, 211, 309, 310 a podest v budově A1 v areálu HŠ Radlická“, Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice.

Zadávací podmínky (podklady) ke stažení:

Kontaktní osobou zadavatele je pan Zdeněk Chudomel, tel.: 702 122 339.