Najdete nás také na sociálních sítích
Radlická 591/115
158 00 Praha 5
7:00–10:00, 12:45–15:30 h
studijní oddělení
+(420) 251 172 123
studijní oddělení

Volkswagen Crafter skříň 35, 103kW 6G 4Mot DR pro HŠ Radlická

Hotelová škola Radlická, Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 – Jinonice za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 odst.3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy vyzývá uchazeče k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci:
„Volkswagen Crafter skříň 35, 103kW 6G 4Mot DR pro HŠ Radlická“.

Zadávací podmínky (podklady) ke stažení: