Najdete nás také na sociálních sítích
Radlická 591/115
158 00 Praha 5
7:00–10:00, 12:45–15:30 h
studijní oddělení
+(420) 251 172 123
studijní oddělení

VŘ č. 91 – Výměna automatických dveří v budově A2 v areálu HŠ Radlická

Hotelová škola Radlická, Radlická 591/115, Praha 5 za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy“ vyzývá uchazeče k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Výměna automatických dveří v budově A2 v areálu HŠ Radlická“.
Zadávací dokumentace ke stažení: