VŘ č. 99 – Nákup automobilu Škoda Octavia Combi Scout 2.0 TDI 135 kW – 7-stup. automat. 4×4

Hotelová škola Radlická za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl.m.Prahy“  vyzývá uchazeče k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Nákup automobilu Škoda Octavia Combi Scout 2.0 TDI 135 kW – 7-stup. automat. 4×4“ 

 

Zadávací dokumentace ke stažení:

VŘ č. 99 – Výzva

VŘ č. 99 – Kupní smlouva vč. specifikací