VŘ č. 98 – Oprava a údržba ploché střechy pavilonu A1 areálu HŠ Radlická

 

Hotelová škola Radlická za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 odst. 3 zák. č. 134/2016     Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl.m.Prahy“  vyzývá uchazeče k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Oprava a údržba ploché střechy pavilonu A1 areálu HŠ Radlická, Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice“ 

 

Zadávací dokumentace ke stažení:

VŘ č. 98 – Výzva

VŘ č. 98 – Návrhy Smlouva o dílo 

VŘ č. 98 – Slepý rozpočet A1