Radlická 591/115
smiskoval@hs-radlicka.cz
+(420) 251 172 123

3. kolo přijímacího řízení do oboru 79–41–K/41 gymnázium pro školní rok 2022/2023 je ukončeno ke dni 19. 5. 2022

Na základě Příkazu ředitele č. 06 / PRS / 2021 – 2022 bylo 3. kolo přijímacího řízení do oboru 79–41–K/41 gymnázium pro školní rok 2022/2023 ukončeno ke dni 19. 5. 2022. Hotelová škola Radlická nepřijímá další přihlášky pro obor gymnázium.

 

Hotelová škola Radlická nebude vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení pro obor cestovní ruch.