Aktuální informace

Aktuální informace

Provoz školy

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září , a dále se testuje v termínech 6. září a…

Upozornění na dezinfekci rukou

Usnesení Bezpečnostní rady hlavního města Prahy Na základě usnesení Bezpečnostní rady hlavního města Prahy č. BR HMP 04/2020 ze dne 20. 9. 2020 musí škola zajistit dezinfekci rukou na vstupu…

Distanční výuka

Organizační pokyny k distanční výuce   Distanční výuka 1) Každý žák je povinen se zapojit do distanční formy výuky. Bude-li žák distanční výuku ignorovat, bude za nesplněné úkoly klasifikován stupněm nedostatečný….