Aktuální informace

Aktuální informace

26. A 27. 10. 2020 VOLNO

V rámci opatření, které vyhlásil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, se dny 26. října a 27. října 2020 stanoví pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních…

Upozornění na dezinfekci rukou

Usnesení Bezpečnostní rady hlavního města Prahy Na základě usnesení Bezpečnostní rady hlavního města Prahy č. BR HMP 04/2020 ze dne 20. 9. 2020 musí škola zajistit dezinfekci rukou na vstupu…

Distanční výuka

Organizační pokyny k distanční výuce od 5. 10. 2020 Distančně NEBUDOU vyučované předměty: TPP, TOS, PxG, PxH, HSW, půlené hodiny H, VTH (obor hotelnictví), PxCR, TOS a AVT (obor cestovní…

Informace pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších…