Aktuální informace

Aktuální informace

Provoz školy od 24. 5. 2021

Informace k provozu škol od 24. května 2021 V návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021 je od 24. 5. 2021 umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací!…

Souvislé praxe tříd H2A a H2B

Souvislé praxe tříd H2A a H2B se budou konat v měsících červenec a srpen 2021 dle rozpisu, který bude zveřejněn do konce měsíce května. Volno za dny letních prázdnin bylo…

Provoz školy

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující: Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen…

Upozornění na dezinfekci rukou

Usnesení Bezpečnostní rady hlavního města Prahy Na základě usnesení Bezpečnostní rady hlavního města Prahy č. BR HMP 04/2020 ze dne 20. 9. 2020 musí škola zajistit dezinfekci rukou na vstupu…

Distanční výuka

Organizační pokyny k distanční výuce   Distanční výuka 1) Každý žák je povinen se zapojit do distanční formy výuky. Bude-li žák distanční výuku ignorovat, bude za nesplněné úkoly klasifikován stupněm nedostatečný….

Informace pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších…