Aktuální informace

Aktuální informace

Upozornění na dezinfekci rukou

Usnesení Bezpečnostní rady hlavního města Prahy Na základě usnesení Bezpečnostní rady hlavního města Prahy č. BR HMP 04/2020 ze dne 20. 9. 2020 musí škola zajistit dezinfekci rukou na vstupu…

Distanční výuka

Organizační pokyny k distanční výuce   Distanční výuka 1) Každý žák je povinen se zapojit do distanční formy výuky. Bude-li žák distanční výuku ignorovat, bude za nesplněné úkoly klasifikován stupněm nedostatečný….

Informace pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších…