Dočasná trasa do budovy školy

Z důvodu opravy přístupové cesty do budovy školy je určená dočasná náhradní trasa.