Informace pro žáky 4. ročníků – aktualizováno 23. 3. 2021!!!

Upravený časový plán pro školní rok 2020/2021

 

březen 2021

1. 2. – 1. 3. termín pro předání přihlášek ke střednímu vzdělávání

duben 2021

Pozn.: V měsíci dubnu se dle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů, konají maturitní zkoušky, které mají formu písemnou nebo praktickou.

1. 4 velikonoční prázdniny
2. 4. státní svátek
5. 4. státní svátek
9. 4. konání písemné práce z anglického jazyka – profilová část maturit – termín jaro 2021 – zrušeno
12. – 16. 4. 4. ročník studijní volno – „svatý týden“
23. 4. konání písemné práce z českého jazyka – profilová část MZ – termín jaro 2021 – zrušeno
14. 4. 2021 čtvrtletní klasifikační porada 1. – 4. ročníků
15.4. třídní schůzky 1. – 3. ročníků – distanční

??? zadání maturitní práce pro 3. ročníky oboru cestovní ruch – termín bude upřesněn v měsíci červnu

Upozornění: termíny maturitních zkoušek stanovené na měsíc duben se mohou vzhledem k opatřením vlády ČR posunout (Opatření obecné povahy č.j.: MSMT-3267/2021-1, bod 8 „období pro konání profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021se prodlužuje do 25. 6. 2021, s výjimkou období pro konání praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky, kterou lze konat do 27. 8. 2021. Konkrétní termíny konání jednotlivých zkoušek stanoví ředitel školy.“)

květen 2021

3. 5. jednotná přijímací zkouška – 1. termín
4. 5. jednotná přijímací zkouška – 2. termín
10. – 12. 5. praktická maturitní zkouška z předmětu hotelnictví – H4A
17. – 19. 5. praktická maturitní zkouška z předmětu hotelnictví – H4B
18. 5. písemná maturitní zkouška z předmětu kulturní historie – třídy C4A, C4B, C4C
20. 5. písemná maturitní zkouška z předmětu zeměpis cestovního ruchu – třídy C4A, C4B., C4C
17. 5. klasifikační porada 4. ročníků
21. 5. vydání vysvědčení 4. ročníků
24. 5. 08:00 hodin didaktický test z matematiky – termín jaro 2021
24. 5. 13:30 hodin didaktický test z anglického jazyk – termín jaro 2021
25. 5. 08:00 hodin didaktický test z českého jazyka – termín jaro 2021
31. 5. – 3. 6. praktická maturitní zkouška z předmětů TOS + TPP – H4B

červen 2021

31. 5. – 3. 6. praktická maturitní zkouška z předmětů TOS + TPP – H4B
2. 6. jednotná přijímací zkouška – 1. termín – náhradní
3. 6. jednotná přijímací zkouška – 2. termín – náhradní
7. – 10. 6. praktická maturitní zkouška z předmětů TOS + TPP – H4A
7. 6. – 8. 6. obhajoby maturitních prací tříd C4A, C4C
9. 6. – 10. 6. obhajoby maturitních prací třídy C4B
14. – 18. 6. ústní maturitní zkouška
23. 6. klasifikační porada 1. – 3. ročníků
do 25. 6. podání přihlášek k podzimnímu termínu maturitní zkoušky 2020/2021
29. 6. od 11:00 porada zaměstnanců školy
30. 6. vydávání vysvědčení pro 1. – 3. ročníky s datem 30. 6. 2021

červenec – srpen 2021

letní prázdniny jsou od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021.