Nákup Microsoft Windows 11 Pro CZ OEM 64bit

Počet kusů: 3

Termín zveřejnění poptávky: 14. 5. 2024

Termín zaslání nabídek do: 21. 5. 2024

Kritériem výběru bude: cena výrobku včetně dopravy a případné možnost evidence náhradního plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 84 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Pozn.: Nabídka bude obsahovat:

  • cenu výrobků uvedenou bez a včetně DPH, cenu dopravy
  • délku záruky (požadovaná minimální záruka pro spotřební zboží je 2 roky)

Platební podmínky: Hotelová škola a Gymnázium Radlická hradí faktury po dodání zboží ani neposkytuje žádné zálohové platby.

Tel. : 251 172 113

Nabídky zasílejte: markupovak@hs-radlicka.cz