Nákup střihového SW pro školy

Počet kusů: 2

Specifikace:

  • GrassValley Edius Pro 9 EDU / střihový sw pro školy – školní licence pro studenty, učitele a školy

Termín zveřejnění nabídek:  30.6.2020

Termín zaslání nabídek: do   7.7.2020

Kritériem výběru bude: cena výrobku

Pozn.: Nabídka bude obsahovat:

  • cenu uvedenou včetně DPH

Platební podmínky: Hotelová škola Radlická hradí faktury po dodání zboží ani neposkytuje žádné zálohové platby.

Tel. : 251 172 113

Nabídky zasílejte: markupovak@hs-radlicka.cz