Nákup telefonu pro pevnou linku stolní

Počet kusů: 5

Specifikace:

  • Gigaset DESK 400 černá
  • telefon pro pevnou linku stolní
  • napájení ze sítě
  • adresář kontaktů
  • zrychlená volba

Termín zveřejnění: 8. 9. 2023

Termín zaslání nabídek: do: 15. 9. 2023

Kritériem výběru bude: cena výrobku včetně dopravy a případné možnost evidence náhradního plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 84 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Pozn.: Nabídka bude obsahovat:

  • cenu výrobku uvedenou bez a včetně DPH, cenu dopravy
  • délku záruky (požadovaná minimální záruka pro spotřební zboží je 2 roky)

Platební podmínky: Hotelová škola a Gymnázium Radlická hradí faktury po dodání zboží ani neposkytuje žádné zálohové platby.

Tel. : 251 172 113

Nabídky zasílejte: markupovak@hs-radlicka.cz