Nákup vybavení pro provoz školního stravování IV.

Předmětem veřejné zakázky je nákup vybavení pro provoz školního stravování.

Termín zveřejnění poptávky: 13. 8. 2023.
Termín zaslání nabídek: do: 20. 9. 2023.

Nabídka musí být zpracována formou tabulky, která zároveň tvoří specifikaci poptávaného vybavení a je k dispozici ke stažení zde: Veřejná zakázka – Školní stravování – nádobí 4 část.

Nabídka musí dále obsahovat celkovou cenu dodávky bez a včetně DPH, včetně dopravy a délku záruky (požadovaná minimální záruka pro spotřební zboží je 2 roky).

Kritériem výběru bude cena výrobku včetně dopravy a případné možnost evidence náhradního plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 84 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Hotelová škola a Gymnázium Radlická hradí faktury po dodání zboží ani neposkytuje žádné zálohové platby.

Nabídky zasílejte na e-mailovou adresu: markupovak@hs-radlicka.cz. Telefonní kontakt pro případné dotazy je 251 172 113.