Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce

Dne 8. 6. 2020 – termín konání jednotných přijímacích zkoušek.

V přiloženém dokumentu naleznete pozvánku na jednotné přijímací zkoušky.

PDF: Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce

Mimořádné opatření MZČR nařizuje,aby účastník přijímacího řízení, který je osobně přítomen na zkoušce poskytl před prvním vstupem do školy písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dále Hotelová škola Radlická vyžaduje, aby každý uchazeč měl u sebe dvě roušky a sáček na uložení roušky. Bude kontrolováno u vstupu do budovy školy.