VŘ. č 104 – Zajištění elektrorevizí

Hotelová škola Radlická za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 a §31 zák. č. 134/2016     Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění (dále jen zákon) ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl.m.Prahy“  Vás

v y z ý v á

jako uchazeče k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci:„Zajištění elektrorevizí v objektech Hotelové školy Radlická, tj. v areálech Radlická 591/115, Praha 5 a Na Vidouli 496, Praha 5 – Jinonice“

 

VŘ č. 104 – Výzva elektrorevize

VŘ č. 104 –  Smlouva o dílo ( návrh)

VŘ č.104 –  Specifikace objektů

VŘ č. 104- Krycí list nabídky