Výsledky přijímacího řízení

Dne 16. 6. 2020 budou výsledky přijímacího řízení s celkovým pořadím uchazečů zveřejněny pod registračním číslem na nástěnce u vstupní recepce školy a na webových stránkách školy www.hs-radlicka.cz.

K potvrzení úmyslu vzdělávat se v naší škole je třeba odevzdat zápisový lístek do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tedy do 23. 6. 2020.