Výuka 4. ročníků ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 – od 9. 2. 2021

Příkaz ředitele Hotelové školy Radlická č. 04 / PRS / 2020 – 2021

Na základně Opatření obecné povahy č.j.: MSMT-326/2021-1 vydaného MŠMT dne 29. 01. 2021 se s  účinností od 09. 02. 2021 bude distanční výuka ve 4. ročnících HŠ Radlická soustředit pouze na výuku maturitních předmětů. Nematuritní předměty budou vyučovány pouze na základě zájmu o konzultaci ze strany žáků.

V případě přechodu na prezenční výuku zůstává v platnosti rozvrh hodin školního roku 2020/2021 s tím, že u nematuritních předmětů bude výuka soustředěna na neklasifikované opakování.

Prospěch za 2. pololetí školního roku 2020/2021 u nematuritních předmětů bude stejný jako v 1. pololetí školního roku 2020/2021. V případě zájmu žáka o zlepšení prospěchu v nematuritních předmětech je vyučující povinen toto umožnit.