Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 S., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bude účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí.

Nahlédnutí do spisu bude umožněno dne 16. 6. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin v budově školy, kancelář č. 137 – studijní oddělení.

Termín Vaší případné návštěvy si rezervujete na telefonním čísle 251 172 123 nebo 725 679 925.

Součástí spisu není rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, které bude zveřejněno následovně.