Comments are off

Cena Jiřího Koláře

S velkou radostí oznamujeme, že v celopražské soutěži o Cenu Jiřího Koláře 2023 zvítězily studentky Hotelové školy a Gymnázia Radlická. Skvělou 1. cenu obdržela Pavla Šoralová z C4B za práci s názvem „Plíživé temno“. Na krásném 3. místě se umístila Božena Macourková z H2B za příspěvek „Louka si tiše brouká“.

V listopadu 2023 proběhla na naší škole každoroční soutěž o Cenu Jiřího Koláře. Probíhala ve dvou kategoriích: literární a výtvarné. Soutěž je určena žákům ZŠ, ZUŠ, studentům gymnázií a středních škol působících na území hl. m. Prahy. Připomíná světoznámou osobnost Jiřího Koláře, básníka a výtvarníka, člena Skupiny 42, který působil ve 2. polovině 20. století na české i exilové umělecké scéně. V porotě soutěže zasedly renomované literární osobnosti, např. Jiří Žáček, Marie Formáčková nebo Lubomír Brožek.

Oběma studentkám gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!