Úřední deska

 

Adresa pro osobní a poštovní doručování dokumentů v analogové podobě – sídlo školy:

 

 

 

 

 

Podatelna – studijní oddělení školy:

Hotelová škola a Gymnázium Radlická

Radlická 591/115

158 00 Praha 5 – Jinonice

 

IZO:110 011 295

REDIZO: 600005631

Úřední hodiny podatelny: Pondělí  7.00 – 10.00    12.45 – 15.30 hod.

Úterý     7.00 – 10.00    12.45 – 15.30 hod.

Středa    7.00 – 10.00    12.45 – 15.30 hod.

Čtvrtek  7.00 – 10.00 hod.

Pátek     7.00 – 10.00    12.45 – 15.30 hod.

Elektronická adresa podatelny: podatelna@hs-radlicka.cz
Další možnosti elektronické komunikace: smiskoval@hs-radlicka.cz
ID datové schránky: xb2ymq7
Datové formáty přijímané prostřednictvím veřejné sítě Internet: § 23 odst. 2 až 5 (vyhlášky č.259/2012 Sb.);

příloha č. 1 odst. 4 (vyhlášky č.193/2009 Sb.)

Datové formáty přijímané prostřednictvím ISDS: § 23 odst. 2 až 5 (vyhlášky č.259/2012 Sb.);

příloha č. 1 odst. 4 (vyhlášky č.193/2009 Sb.)

 

Postup v případě zjištění škodlivého kódu  u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.
Důsledky doručení neúplného či poškozeného dokumentu: Dokument, který je neúplný či poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímaným způsobem, avšak lze z něj určit odesílatele, bude dále zpracován takto: podatelna vyrozumí odesílatele o vadě dokumentu a stanoví postup pro odstranění. V případě, že nelze zjistit odesílatele, podatelna dokument dále nezpracovává.
 

Z důvodu kybernetické bezpečnosti Hotelová škola a Gymnázium Radlická nepřijímá přenosné technické nosiče dat, které mohou být zdrojem škodlivých kódů tzv. virů, a to zejména CD, DVD, USB Flash, paměťové karty nebo podobná paměťová média.