Nástěnka

Comments are off

Školní stravování

Ve školním roce 2023/2024 bude školní stravování zajišťovat Hotelová škola a Gymnázium Radlická. Další informace naleznete v sekci Žák – Školní stravování.
Comments are off

Potravinářské průkazy

Dnem 1. 7. 2023 nabyla účinnosti novela § 19, odst. 2 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která ruší povinnost mít tzv. zdravotní potravinářský průkaz při činnostech epidemiologicky závažných. Žáci oboru hotelnictví a oboru cestovní ruch již tedy nejsou povinni při zahájení školního roku předkládat tento průkaz.
Comments are off

Od 1. 9. 2022 došlo k zápisu nového oboru vzdělání Gymnázium do školského rejstříku

S účinností od 1. 9. 2022 se do školského rejstříku Hotelové školy Radlická zapisuje nový obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium – denní forma vzdělávání délka vzdělávání 4 roky. A dále s účinností od 1. 9. 2022 se mění název právnické osoby na: Hotelová škola a Gymnázium Radlická. Rozhodnutí MŠMT č. j. MSMT-31434/2021-2 ze dne 8. 12. 2021