Kontakty

Kontaktní údaje pracovníků Hotelové školy Radlická
Zkratky předmětů (pdf.)
Jméno a příjmení Pevná linka E-mail Zkratka Předměty Konzulatční hodiny
Adámková Jana, Mgr., PhD., MBA 251 172 135 adamkovaj@hs-radlicka.cz Ad ČJK, LV pondělí 12:00 – 12:45 hodin
Bartáková Ivana 251 172 164 bartakovai@hs-radlicka.cz Ba knihovna + EO
Birčáková Lívia, Mgr. 251 172 115 bircakoval@hs-radlicka.cz Bi ZaCR úterý 14:00 – 14:45 hodin
Bouša Martin, Mgr. 251 172 151 bousam@hs-radlicka.cz Bs DK, D, OV, RU, ZSV čtvrtek 15:00 – 15:45 hodin
Čížek Jaromír, Mgr. 251 172 161 cizekj@hs-radlicka.cz Cz ČJK, LV pondělí 14:00 – 14:45 hodin
Havel Jan, Bc. 251 172 141 havelj@hs-radlicka.cz Ha PXG, PXH, TOS, TPP, H, PP, HS čtvrtek 14:00 – 14:45 hodin
Horáková Irena, Ing. 251 172 135 horakovai@hs-radlicka.cz Ho AJ, OA středa 13:30 – 14:15 hodin
Hovorková Martina 251 172 140 hovorkovam@hs-radlicka.cz Hk KG pondělí 14:00 – 14:45 hodin
Chudomel Zdeněk 251 172 120 chudomelz@hs-radlicka.cz Chu údržba
Janáčová Eva, Ing. 251 172 162 janacovae@hs-radlicka.cz Jc EKP, EkC, EkU středa 15:00 – 15:45 hodin
Janatová Helena, PhDr. 251 172 160 janatovah@hs-radlicka.cz Jn NJ, ON středa 14:45 – 15:15 hodin
Janoušek Jaroslav, Mgr. 251 172 139 janousekj@hs-radlicka.cz Js KG pondělí 12:00 – 12:45 hodin
Jansová Jitka, RNDr. 251 172 151 jansovaj@hs-radlicka.cz Jv Fy čtvrtek 14:00 – 14:45 hodin
Kaduková Alena, Mgr. 251 172 133 kadukovaa@hs-radlicka.cz Kd D, OV, ZD čtvrtek 13:00 – 13:45 hodin
Kaslová Radka, Mgr. 251 172 135 kaslovar@hs-radlicka.cz Ka AJ, OA pondělí 12:30 – 13:15 hodin
Kašáková Ludmila, Bc. 251 172 133 kasakoval@hs-radlicka.cz NJ, ON úterý 15:00 – 15:45 hodin
Kremlík Vítězslav, Mgr. 251 172 135 kremlikv@hs-radlicka.cz Kr AJ, OA pátek 13:00 – 13:45 hodin
Loskot Jiří, Ing. 251 172 149 loskotj@hs-radlicka.cz Ls IKT čtvrtek 13:00 – 13:45 hodin
Lucová Soňa, Ing. 251 172 129 lucovas@hs-radlicka.cz Lu IKT, AVT pondělí 16:00 – 16:45 hodin
Mareš Zdeněk 251 172 141 maresz@hs-radlicka.cz Mr PXG, PXH, TOS, OS,V pondělí 13:00 – 13:45 hodin
Markupová Kateřina 251 172 113 markupovak@hs-radlicka.cz Mk vedoucí ekonomického odd., M pátek 14:00 – 14:45 hodin
Mesteková Marta, Bc. 251 172 154 mestekovam@hs-radlicka.cz Me PXG, PXH, H, VTH, PP, PxCR, TPP pondělí 14:00 – 14:45 hodin
Michalová Martina, Ing. 251 172 116 michalovam@hs-radlicka.cz Mi zástupce ředitele teorie., EKP, IKT úterý 14:00 – 14:45 hodin
Němečková Soňa, Mgr. 251 172 140 nemeckovas@hs-radlicka.cz ZPV, KG čtvrtek 14:00 – 14:45 hodin
Novotná Jaroslava, Mgr. 251 172 161 novotnaj@hs-radlicka.cz Nt M čtvrtek 13:00 – 13:45 hodin
Novotný Milan, Ing. 251 172 112 novotnym@hs-radlicka.cz ředitel školy, ZP úterý 14:00 – 14:45 hodin
Rígrová Daniela, Mgr. 251 172 133
rigrovad@hs-radlicka.cz
ČJK, LV, DK, VV čtvrtek 13:00 – 13:45 hodin
Růtová Darja, Mgr. 251 172 132 rutovad@hs-radlicka.cz Rt stat. zásupce ředitele praxe, TPP, ČJL úterý 14:00 – 14:45 hodin
Růžičková Klára, Mgr. 251 172 115 ruzickovak@hs-radlicka.cz Rz ZPV, Ch, Bi čtvrtek 13:00 – 13:45 hodin
Říhová Stanislava, Ing. 251 172 115 rihovas@hs-radlicka.cz Rh PEK,  OK čtvrtek 16:00 – 16:45 hodin
Sačková Jana, Mgr. 251 172 133 sackovaj@hs-radlicka.cz Sa NJ, ON pondělí 13:00 – 13:45 hodin
Smíšková Lucie 251 172 123 smiskoval@hs-radlicka.cz Sm studijní oddělení
Szturcková Iveta, Mgr. 251 172 161 szturckovai@hs-radlicka.cz Sz M pondělí 14:00 – 14:45 hodin
Šedivka Miroslav, Mgr. 251 172 161 sedivkam@hs-radlicka.cz Se AJ, OA čtvrtek 13:00 – 13:45 hodin
Šefránková Jarmila, Bc. 251 172 154 sefrankovaj@hs-radlicka.cz Sf PXCR, TOS, ZPV, OS, H úterý 14:00 – 14:45 hodin
Špička Jaroslav, Mgr. 251 172 129 spickaj@hs-radlicka.cz Sp ZCR, CR, PXCR, Ge, ZaCR čtvrtek 15:00 – 15:45 hodin
Šrámek Filip 251 172 141 sramekf@hs-radlicka.cz Sr PXG, PXH, TPP, PP, TOS čtvrtek 12:00 – 12:45 hodin
Šrámková Romana 251 172 127 sramkovar@hs-radlicka.cz  Šr ekonomické oddělení
Šrubař Pavel, Ing. 251 172 128 srubarp@hs-radlicka.cz Sb AVT, PXCR čvrtek 15:00 – 15:45 hodin
Tvorochová Jana 251 172 154 tvorochovaj@hs-radlicka.cz Tv PXG, PXH, TPP, VTH, V, H, HS, OS středa 14:00 – 14:45 hodin
Václavů Radek, Mgr. 251 172 136 vaclavur@hs-radlicka.cz Vc OV pondělí 16:00 – 16:45 hodin
Vanka Radek, Ph.D. 251 172 136 vankar@hs-radlicka.cz Va EKP, MM, ZP pondělí 13:45 – 14:30 hodin
Vaňková Markéta, Bc. 251 172 141 vankovam@hs-radlicka.cz Vn PXG, PXH, TOS, TPP, PP úterý 15:00 – 15:45 hodin
Vraštiaková Leona, Ing. 251 172 154 vrastiakoval@hs-radlicka.cz Vr CR, ZCR pondělí 14:00 – 14:45 hodin
vstupní recepce vnější 251 172 111 vstupní recepce
vstupní recepce vnitřní 251 172 124 vstupní recepce
Vysoká Miroslava, Mgr. 251 172 160 vysokam@hs-radlicka.cz Vy NJ, ON pondělí 15:00 – 15:30 hodin
Zimová Ivana 251 172 119 zimovai@hs-radlicka.cz Zi ekonomické oddělení