O škole

Hotel Matura

Mnoho hotelových škol provozuje reálná pracoviště. Školní hotel Matura Hotelové školy Radlická vyniká jednou zvláštností. Jeho jedinými zaměstnanci jsou učitelé a žáci. Hotel provozují žáci třetího a čtvrtého ročníku. Výrobní středisko, provoz restaurace, ubytovací a recepční služby i housekeeping zajišťuje na směně vždy jeden učitel se svojí skupinou žáků v rámci předmětů praxe v gastronomii a praxe v hotelnictví.

Cestovní agentura RadVia

Hotelová škola Radlická je odborná škola. Velmi těžko se učí plavání bez bazénu a ještě hůř se učí odbornost bez praxe. Škola organizuje praktickou výuku v CA RadVia a u smluvních partnerů. V praktickém vyučování žáci uplatňují teoretické znalosti v praxi. Když to dělají dobře, tak tým učitelů a žáků má platící klienty. Je to základ pro nástup do profesního života.

Galerie RadVia

Galerie RadVia slouží k rozvíjení organizačních, komunikačních, obchodních a kulturně-společenských dovedností našich žáků. Žáci společně s učiteli organizují prodejní výstavy významných českých autorů. Každou výstavu provází zahajovací vernisáž, která je spojená s rautem. Týmová práce žáků oboru hotelnictví a cestovní ruch pravidelně vytváří snoubení kultury s vynikající gastronomií.

Historie školy

Hotelová škola Radlická byla zřízena hl. m. Prahou 1.7.1993 jako Střední technická škola hl. m. Prahy. Od 1.10.2008 škola funguje pod názvem Hotelová škola Radlická. V letech 2008 – 2013 škola prošla oborovou transformací, kdy původně vyučované technické obory zanikly. V současné době škola vyučuje obor 65-42-M/02 cestovní ruch a obor 65-42-M/01 hotelnictví. S účinností od 1. 9. 2022 se do školského rejstříku Hotelové školy Radlická zapisuje nový obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium – denní forma vzdělávání délka vzdělávání 4 roky. A dále s účinností od 1. 9. 2022 se mění název právnické osoby na : Hotelová škola a Gymnázium Radlická.