Hotel MATURA

Skutečný hotel vybudovaný a provozovaný žáky a učiteli Hotelové školy Radlická

O Hotelu MATURA

Hotel MATURA se nachází v klidném areálu školy Hotelové školy a Gymnázia Radlická, 500 metrů od stanice metra Nové Butovice, v těsné blízkosti OC Galerie Nové Butovice, na hranici chráněné přírodní památky Prokopské údolí. Před budovou hotelu se nachází rozlehlá zahrada v japonském stylu.

Proč vznikl náš školní hotel a čím je ojedinělý?

Mnoho hotelových škol provozuje reálná pracoviště. Školní hotel Matura Hotelové školy a Gymnázia Radlická vyniká jednou zvláštností. Jeho jedinými zaměstnanci jsou učitelé a žáci. Hotel provozují žáci třetího a čtvrtého ročníku. Výrobní středisko, provoz restaurace, ubytovací a recepční služby i housekeeping zajišťuje na směně vždy jeden učitel se svojí skupinou žáků v rámci předmětů praxe v gastronomii a praxe v hotelnictví.

Pracují žáci na hotelu zadarmo?

Ne. Z každé dopolední směny jsou vždy vybráni žáci, kteří pracovali výborně a pro provoz byli přínosem. Ti jsou za předměty praxe v gastronomii a praxe v hotelnictví zaplaceni. Jejich „mzda“ je přiměřená provozu hotelu a je vyplácena v souladu s § 122, odst. 1 zák.č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění. Žáci, jejichž práci nebyla kvalitní, placeni nejsou.

Co soboty a neděle když není výuka?

O sobotách a nedělích je na hotelu pochopitelně také provoz. Je zajišťován buď souvislými praxemi oboru hotelnictví nebo žáky, kteří jsou v pracovním poměru s Hotelovou školou a Gymnáziem Radlická a pracují na dohodu o provedení práce. Souvislé praxe jsou určovány v souladu s § 12 a § 13 vyhlášky č. 13/2005 Sb., zákoníkem práce a v souladu se zákonem 561/2004 Sb. Žáci, kteří uzavřeli se školou dohodu o provedení práce, jsou o sobotách a nedělích na směnách dopoledních nebo odpoledních a zajišťují i provoz během státních svátků. Roky, které odpracují v rámci této dohody, se jim započítávají do praxe. Získají tak již během studia zápočtový list, který jim může výrazně pomoci při hledání zaměstnání po ukončení studia. Mohou tak svému budoucímu zaměstnavateli předložit doklad o odpracovaných letech ve svém oboru.

Proč to všechno? Nebylo by lepší žít bez hotelu?

Myšlenka takto organizovaného školní hotelu je výzva. Výzva pro žáky: pokud sis vybral tento obor – práci ve službách – vyzkoušej si, jaké to opravdu je. Jak se musíš chovat k hostovi, který platí, jak těžká je mnohdy práce, jak rychle musíš dělat, abys opravdu vše včas zajistil. Vyzkoušej si uvařit oběd, který hosté platí, vychutnej jejich pochvalu, případně tvrdost jejich kritiky. Nauč se zacházet s hostem, který není vždy usměvavý, mnohdy je nepříjemně naladěný, protože ho zrovna někdo naštval, mnohdy je vrtošivý, vybíravý. Vyzkoušej si, co tě naučili v předmětech technologie přípravy pokrmů, techniky obsluhy a služeb, hotelový provoz, angličtina nebo němčina. Školní hotel je ale výzva i pro učitele. V české společnosti je krutě zažité heslo „kdo neumí, ten učí“. Tým učitelů školního hotelu Matura již roky dokazuje, že umí. Umí i ve velmi vypjatých a organizačně velmi náročných situacích.

Více informací o hotelu získáte na internetových stránkách www.matura-hotel.cz