Učební plán oboru cestovní ruch

Upozornění:
Ke změně učebního plánu dochází z důvodu změny školského zákona 561/2004 Sb..

Označení nový platí pro 1-3. ročník školního roku 2020/2021.
Označení původní platí pro 4. ročník školního roku 2020/2021.


Učební plán oboru cestovní ruch pro školní rok 2020/2021 - nový


Učební plán oboru cestovní ruch pro školní rok 2020/2021 - původní