Učební plán oboru gymnázium

S účinností od 1. 9. 2022 se do školského rejstříku Hotelové školy Radlická zapsal nový obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium – denní forma vzdělávání délka vzdělávání 4 roky.


Učební plán gymnázia