Studijní plán oboru hotelnictví

Upozornění

Ke změně učebního plánu dochází z důvodu změny školského zákona 561/2004 Sb..

Označení nový platí od 1. ročníku školního roku 2018/2019.
Označení původní – platí pro 2.- 4. ročník školního roku 2018/2019.


Učební plán hotelnictví pro školní rok 2018/2019 - nový


Učební plán oboru hotelnictví pro školní rok 2018/2019 - původní