Učební plán oboru hotelnictví

Upozornění

Ke změně učebního plánu dochází z důvodu změny školského zákona 561/2004 Sb..

Označení nový platí pro 1-3. ročník školního roku 2020/2021.
Označení původní platí pro 4. ročník školního roku 2020/2021.


Učební plán hotelnictví pro školní rok 2020/2021 - nový


Učební plán oboru hotelnictví pro školní rok 2020/2021 - původní