Maturitní zkoušky

Maturitní okruhy

Anglický jazyk – hotelnictví 

Anglický jazyk – cestovní ruch

Německý jazyk – hotelnictví 

Německý jazyk – cestovní ruch

Hotelnictví

Kulturní historie

Praktická maturitní zkouška z předmětu technika obsluhy a služeb

Praktická maturitní zkouška z předmětu technologie přípravy pokrmů 

Seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury

Zeměpis cestovního ruchu

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení písemné práce z českého jazyka 2023/2024

Kritéria hodnocení písemné práce z cizího jazyka 2023/2024

Kritéria hodnocení ústní zkoušky z cizího jazyka 2023/2024

Kritéria hodnocení profilové zkoušky z předmětu hotelnictví 2023/2024 

Kritéria hodnocení profilové zkoušky z předmětu technologie přípravy pokrmů 2023/2024

Kritéria hodnocení profilové zkoušky z předmětu technika obsluhy a služeb 2023/2024

Kritéria hodnocení písemné profilové zkoušky z předmětu kulturní historie 2023/2024

Kritéria hodnocení písemné profilové zkoušky z předmětu zeměpis cestovního ruchu 2023/2024

Kritéria hodnocení a témata maturitní práce z předmětu služby cestovního ruchu 2023 – maturitní práce

Organizace maturitních zkoušek

Maturitní zkouška z předmětu hotelnictví H4A – jmenný rozpis

Maturitní zkouška z předmětů TOS a TPP H4B – jmenný rozpis

Maturitní písemná práce ZCR – rozpis

Maturitní písemná práce KH – rozpis 

Maturitní komise – jaro 2024 – C4A

Maturitní komise – jaro 2024 – C4B

Maturitní komise – jaro 2024 – C4C

Maturitní komise – jaro 2024 – H4A

Maturitní komise – jaro 2024 – H4B

Obhajoby maturitních prací C4A

Obhajoby maturitních prací C4B

Obhajoby maturitních prací C4C

Rozpis ústní maturitní zkoušky C4A

Rozpis ústní maturitní zkoušky C4B

Rozpis ústní maturitní zkoušky C4C

Rozpis ústní maturitní zkoušky H4A

Rozpis ústní maturitní zkoušky H4B

Maturita – Cermat

maturita.cermat.cz