Školní stravování

Školní stravování žáků v Hotelové škole Radlická

Školní stravování – informace pro školní rok 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 bude školní stravování zajišťovat Hotelová škola a Gymnázium Radlická. Další informace budou průběžně doplňovány.

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ (dokument ke stažení)

1. Časy a místa výdejů stravy

Snídaně budou vydávány ve školním hotelu Matura od 7:15 do 7:45 v přízemní restauraci.

Obědy budou vydávány ve školních jídelnách (jídelna pro Hotelovou školu a Gymnázium Radlická a jídelna pro GOA) od 11:45 do 15:00.

Večeře budou vydávány od 17:00 do 17:30 ve školním hotelu Matura v přízemní restauraci.

Snídaně a večeře pro ubytované na internátě je částečně posílena o hodnotu potravin započítaných z přesnídávky, svačiny a druhé večeře. Strava se vydává třikrát za den.

Hotelová škola a Gymnázium Radlická zajišťuje školní stravování od pondělí do pátku.

2. Cena stravování

Cena za oběd pro žáka je od 4. 9. 2023 stanovena na 54,- Kč. Za celodenní stravování je cena stanovena na 155,- Kč. Žák hradí pouze hodnotu potravin, nikoliv další režie. Cena oběda je platná vždy na jeden měsíc. Pokud by došlo k výraznému nárůstu cen potravin, bude provozovatel nucen ceny za stravování upravit i v průběhu školního roku.

3. Způsob platby

Stravování je nutné hradit inkasem, číslo účtu 131-1071340277/0100 vždy k 20. dni předchozího měsíce. Strávníci, kteří se přihlásili ke stravě v období po 4. 9. 2023, se začnou stravovat od pondělí 11. 9. 2023. Stravu za září je možné uhradit převodem na daný účet zálohovou částkou 500,- Kč (částka musí být připsána nejpozději do 8. 9. 2023) nebo v hotovosti na studijní oddělení HŠ Radlická paní Lucie Smíškové.
U bankovního převodu je nutné uvést jméno strávníka. Každý strávník musí být zaveden do systému, k čemuž je nutné vyplnit přiloženou přihlášku. Bez úhrady nebude strava žákovi vydána.

Všichni přihlášení strávníci musí do 18. 9. 2023 ve své bance zadat příkaz k inkasu. První inkasní den bude 20. září, kde bude vyinkasován měsíc září a říjen. Další inkasní den bude 20. 10. 2023, kde už se bude inkasovat strava na měsíc listopad.

4. Způsob objednávání

Přihlášky obědů se provádějí vždy do středy předcházejícího týdne. Odhlášky stravy se v pracovní dny provádějí nejpozději dne předem do 11:00 hodin prostřednictvím terminálu umístěného ve vestibulu školy nebo webových stránek https://www.strava.cz. Strávníci musí být v době nemoci odhlášeni! Neodhlášená strava je strávníkům naúčtována. Na náhradu není nárok.

5. Provozní řád jídelny

V pondělí 4. 9. 2023 mají stravu přihlášenou jen žáci ubytovaní na internátu, ostatní žáci mají obědy až od 5. 9. 2023.

6. Jídelní lístky

Jídelní lístek je uveřejněn na webových stránkách https://www.strava.cz.

7. Kontaktní osoby

Ing. Martina Michalová

Mgr. Darja Růtová

email: strava@hs-radlicka.cz