Školní stravování

Školní stravování žáků v Hotelové škole Radlická

Školní stravování – informace pro školní rok 2024/2025

Ve školním roce 2024/2025 bude školní stravování zajišťovat Hotelová škola a Gymnázium Radlická. Další informace budou průběžně doplňovány.

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ (dokument ke stažení)

1. Časy a místa výdejů stravy

Snídaně budou vydávány ve školním hotelu Matura od 7:15 do 7:45 hodin v přízemní restauraci.

Obědy budou vydávány ve školních jídelnách (jídelna pro Hotelovou školu a Gymnázium Radlická a jídelna pro GOA) od 11:45 do 15:00 hodin.

Večeře budou vydávány od 17:00 do 17:30 hodin ve školním hotelu Matura v přízemní restauraci.

Snídaně a večeře pro ubytované na internátě je částečně posílena o hodnotu potravin započítaných z přesnídávky, svačiny a druhé večeře. Strava se vydává třikrát za den.

Hotelová škola a Gymnázium Radlická zajišťuje školní stravování od pondělí do pátku.

 

2. Cena stravování

Cena za oběd pro žáka je od 2. 9. 2024 stanovena na 54,- Kč. Za celodenní stravování je cena stanovena na 155,- Kč. Žák hradí pouze hodnotu potravin, nikoliv další režie. Cena oběda je platná vždy na jeden měsíc. Pokud by došlo k výraznému nárůstu cen potravin, bude provozovatel nucen ceny za stravování upravit i v průběhu školního roku.

 

3. Způsob platby

Stravování je nutné hradit inkasem, číslo účtu 131-1071340277/0100 vždy k 20. dni předchozího měsíce.

Žáci 1. ročníku, kteří se přihlásili ke stravě v období po 2. 9. 2024, se začnou stravovat
od pondělí 9. 9. 2024. Stravu za září je možné uhradit převodem na daný účet zálohovou částkou 500,- Kč (částka musí být připsána nejpozději do 6. 9. 2024) nebo v hotovosti na studijní oddělení HŠ Radlická paní Lucie Smíškové. U bankovního převodu je nutné uvést jméno strávníka. Každý strávník musí být zaveden do systému, k čemuž je nutné vyplnit přiloženou přihlášku. Bez úhrady nebude strava žákovi vydána.

Všichni nově přihlášení strávníci musí do 18. 9. 2024 ve své bance zadat příkaz k inkasu. První inkasní den bude 20. září, kde bude vyinkasován měsíc září a říjen. Další inkasní den bude 21. 10. 2024, kde už se bude inkasovat strava na měsíc listopad.

Inkaso pro již přihlášené strávníku proběhne na měsíc září k 20. 8. 2024.

 

4. Způsob objednávání

Přihlášky obědů se provádějí vždy do středy předcházejícího týdne. Odhlášky stravy se v pracovní dny provádějí nejpozději dne předem do 11:00 hodin prostřednictvím terminálu umístěného ve vestibulu školy nebo webových stránek https://www.strava.cz. Strávníci musí být v době nemoci odhlášeni! Neodhlášená strava je strávníkům naúčtována. Na náhradu není nárok.

 

5. Provozní řád jídelny

V pondělí 2. 9. 2024 mají stravu přihlášenou jen žáci ubytovaní na internátu, ostatní žáci mají obědy až od 3. 9. 2024.

 

6. Jídelní lístky

Jídelní lístek je uveřejněn na webových stránkách https://www.strava.cz.

 

7. Kontaktní osoby

Zdeněk Mareš – tel.: 723 683 838

Mgr. Darja Růtová – tel.: 725 679 979

email: strava@hs-radlicka.cz