Český jazyk

Zkouška z českého jazyka je povinná pro každého maturanta bez výjimky. Skládá se ze tří dílčích zkoušek:

  • didaktického testu
  • písemné práce
  • ústní zkoušky

Pro potřeby ústní zkoušky zveřejňuje ředitel školy tzv. školní seznam literárních děl. Žáci si ze školního seznamu vybírají 20 literárních děl, ke kterým si při ústní zkoušce vylosují svůj pracovní list.

Pravidla pro výběr literárních děl

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Další informace o maturitní zkoušce z českého jazyka naleznete na internetových stránkách www.novamaturita.cz