Cestovní ruch

Absolventi oboru cestovní ruch najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně-podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu. Absolventi se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodci cestovního ruchu apod., popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

Pokud si vybereš obor cestovní ruch, dostaneš se Z Čech až na konec světa. Praktická výuka probíhá ve školní cestovní agentuře RadVia, která připravuje adventní zájezdy, mikulášské besídky pro mateřské školky, vycházky po Praze a žáci se podílejí na organizaci výstav předních českých umělců v naší školní galerii. Skvělou zkušeností je odborná praxe na hradech a zámcích (Mnichovo Hradiště, Hořovice, Jablonné v Podještědí, Hejnice, Velhartice, Švihov). V Malostranské besedě se při večerech nazvaných Cestou necestou můžeš setkat s cestovateli, kteří objeli svět a zažili neskutečné.


Učební plán oboru cestovní ruch