Hotelnictví

Hotelnictví

Obor hotelnictví je určen k přípravě středoškolsky vzdělaných odborníků pro širokou oblast hotelového a gastronomického průmyslu. Absolventi mohou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně-podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích hotelových a gastronomických služeb. Součástí studia je odborná a učební praxe, která probíhá na reálných pracovištích a provozech. Absolvent, který úspěšně vykoná maturitní zkoušku, může pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Pokud si vybereš obor hotelnictví, budeš se moci pochlubit: „Obsluhoval jsem anglického krále“Žáci vyšších ročníků jsou totiž vybíráni, aby obsluhovali na prezidentských obědech či večeřích na Pražském hradě. Svou praktickou výuku absolvují v reálném prostředí školního hotelu MATURA. Připravují rauty pro řadu významných událostí u nás i v zahraničí (Frankfurt nad Mohanem, Florencie). Budeš mít příležitost absolvovat barmanský kurz, jehož výstupem je certifikát, který Ti zaručí práci barmana kdekoli na světě.


Učební plán oboru hotelnictví