Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka

Hotelová škola Radlická vyhlašuje 18. ročník Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka

Hotelová škola Radlická pod záštitou hlavního města Prahy ve spolupráci s Nadačním fondem Filipa Venclíka vyhlašuje ve školním roce 2017/2018 18. ročník Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka na téma Přátelství, to je někdy víc než láska…

Přátelství je jedna z nejváženějších hodnot mezi lidmi. Opravdové přátelství je to, o čem chceme v 18. ročníku Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka přemýšlet a psát. Přátelství je víra, že ruka pevně svírá jinou dlaň. V každém okamžiku života totiž stojíme všichni jednou nohou v pohádce a druhou máme nad propastí. Když se roztříští se okno a my hledíme na střepy svého štěstí, je krásné, když se během této nejhorší krize objeví přátelé. Vy je poprosíte o pomoc a oni ji poskytnou. Ale přátelství je nádherné, když se nám daří, jsme šťastní, spokojení a náš přítel nesobecky sdílí to naše štěstí.

Jestli jste takovýto projev přátelství zažili či poskytli, přejeme si o tom vědět. Čekáme na příběhy, které dokládají existenci pravého přátelství a které posílí pozitivní přístup k našim běžným životům. Nejde nám o velká přátelství v globálních rozměrech, chceme se zabývat přátelstvím v našich civilních životech. „Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.“(George Washington) „Mám přátele! – musím si říct s údivem. A se stejným údivem – čím jsem si je zasloužil?“ Josef Čapek „Přátelství je blízkost dvou duší, skutečnost, která je v tomto světě velmi vzácná.“Mahátma Gándhí „Přátelství je láska bez křídel.“ George Gordon Byron „Vítězství je skvělá věc, ale přátelství je ještě lepší. Emil Zátopek

Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka usiluje hlavně o literární originalitu, o příběh, který vezme za srdce, o báseň, která se stane textem písně o přátelství. Napište nám úvahu, kterou lze za kreativitu poslat do světa jako poselství. Zašlete nám novinový článek, který bude inspirací pro druhé. Příběh Filipa Venclíka si to zaslouží a vy nám poskytnete podporu, že to, o co se snažíme, má smysl. Těšíme se na to, jak uchopíte letošní téma „Přátelství, to je někdy víc než láska.“ Děkujeme předem za Vaše literární práce, za Váš čas, který budete věnovat naší literární soutěži. Setkáme se na slavnostním vyhlášení výsledků 18. ročníku Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka.

Podmínky soutěže

Soutěž je určena pro studenty všech typů středních škol v ČR ve věku 15 – 20 let.

Téma

Přátelství, to je někdy víc než láska

Kategorie

Vypsány jsou 3 kategorie:

1. kategorie: POVÍDKA
2. kategorie: BÁSEŇ
3. kategorie: ESEJ nebo NOVINOVÝ ČLÁNEK

Úprava prací

Každá práce by měla obsahovat plné jméno autora, telefonické spojení a e-mailovou adresu, adresu jeho školy a zařazení do jedné z výše uvedených kategorií.
Rozsah prací v kategorii povídka a esej nebo novinový článek je omezen
– max. 5 stran textu formátu A4. Kategorie báseň je omezena na 1 až 2 básně.
Uvítali bychom práce přepsané na PC.
Prosíme o zaslání 5 kopií dané práce (kopírování příspěvků je pro nás velkou zátěží). Své literární příspěvky nezasílejte elektronickou poštou.

Začátek soutěže

30. 9. 2017

Uzávěrka soutěže

Do soutěže budou přijaty práce, které budou nejpozději do 5. 1. 2018 zaslány na adresu: Hotelová škola Radlická Radlická 115
158 00 PRAHA – Jinonice

Kontakt

PhDr. Běla Popovičová – tel. 725679954 (bela.popovicova@seznam.cz)

Vyhlášení vítězů soutěže

Vítězové jednotlivých kategorií budou oceněni na slavnostním vyhlášení výsledků Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka, na které budou všichni účastníci soutěže pozváni. Pozvánky s programem zašleme na adresu vaší školy či na vaši e-mailovou adresu. Předpokládaný termín slavnostního vyhlášení výsledků je 21. 3. 2018.