Radlická 591/115
smiskoval@hs-radlicka.cz
+(420) 251 172 123

Jazykové poznávací pobyty v Berlíně

Hotelová škola Radlická vychovává budoucí profesionály v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Výborná znalost cizích jazyků je tedy pro naše žáky důležitá. Z tohoto důvodu každým rokem pořádáme speciální projekt jazykových poznávacích pobytů.

Cílem projektu je nejen seznámit žáky druhých ročníků s turisticky atraktivními památkami Drážďan a hlavně Berlína, ale ukázat jim i každodenní život v této multikulturní metropoli a především je motivovat  ke zlepšování jejich řečových dovedností v německém jazyce.

V roli průvodců pak žáci jednotlivé památky, na základě dodaných podkladů, prezentují.