Comments are off

Jazykový poznávací pobyt v Berlíně 4.11. – 8.11. 2019

Letošního pětidenního jazykově-poznávacího kurzu v Berlíně se zúčastnilo 33 žáků II. ročníků cestovního ruchu. Pod dohledem vyučujících německého jazyka bylo opět jejich hlavním úkolem zorientovat se ve městě a systému místní hromadné dopravy, procvičit si roli průvodce a u jednotlivých památek prezentovat své znalosti získané z připravených skript. Součástí skript je i výukový materiál – zde žáci zapisují v němčině své každodenní zážitky, zkušenosti a postřehy, řeší modelové situace a úkoly týkající se běžné komunikace i komunikace v oblasti cestovního ruchu. Prohlubují a rozšiřují si tím mimo jiné své jazykové znalosti a dovednosti na úrovni A1/2, a to jak v ústním, tak i písemném styku.

Cestou do Berlína jsme navštívili historické centrum Drážďan, kde už si někteří žáci vyzkoušeli svoje průvodcovské schopnosti a dovednosti. Tuto možnost měli pak v Berlíně ještě několikrát. Díky opakovaným průvodcovským výstupům se výrazně zlepšilo jak vyjadřování žáků, tak jejich role průvodce. Pro upevnění a zlepšení německých jazykových dovedností probíhala každý večer výuka podle skript.

V Berlíně se žáci seznámili se spoustou důležitých pamětihodností v historickém a kulturním kontextu, navštívili muzejní ostrov s berlínským chrámem (Berliner Dom), Pergamské muzeum, speciální projekci Pergamon-Panorama, interaktivní muzeum DDR. Zajímavou zastávkou byla i prohlídka kopule budovy říšského sněmu. K přesunu mezi městskými částmi jsme hojně využívali městskou hromadnou dopravu.

Na zpáteční cestě do Prahy jsme ještě absolvovali zajímavou prohlídku porcelánky v Míšni.

Jazykově-poznávací pobyt byl zajímavým zpestřením výuky pro žáky. Setkání s rodilými mluvčími, procházky městem, návštěva zajímavých míst, orientace v dopravním systému města a každodenní práce s jazykem jsou velkou motivací pro další práci. Žákovské prezentace jednotlivých památek města přispěly k rozvíjení verbálního projevu žáků