Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka

Hotelová škola Radlická byla pořadatelem populární literární soutěže pro studenty všech typů středních škol. Tento celostátní projekt  má dlouholetou tradici. Letošní 19. ročník je navíc výjimečným mezníkem. Přihlášku a více informací o soutěži naleznete na www.literarnisoutezocenufilipavenclika.cz.