18. ročník Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka

Hotelová škola Radlická pod záštitou hlavního města Prahy vyhlašuje ve školním roce 2018/2019 18. ročník Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka na téma Magické osmičky. 18. ročník Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka je ve znamení osmiček. Z numerologického hlediska je osmička znamení síly, výkonnosti a schopnosti vést, pokud osmičku pootočíte o 90°, stane se z ní znak pro nekonečno. Sluneční soustava má osm planet a osm je počet dokončených oper Bedřicha Smetany. Židovský svátek světel, Chanuka, trvá osm dní. Islám zná osm rájů, boží trůn nese osm andělů. V buddhismu ke konečnému osvobození vede ušlechtilá osmidílná stezka. Symbolizuje ji kolo s osmi paprsky. Hinduistický bůh Višnu má osm paží, což je znak univerzální moci. Osmička je číslo obrovské, dynamické, cílevědomé energie, je číslem dosahování velkých cílů, ovšem dobro a zlo se u tohoto střídá často a bez varování.

V dějinách našeho státu se v roce končícím na číslo 8 odehrály zcela zásadní události, např.: 1348, 1618, 1868, 1918,1938, 1948, 1968.

Vyberte si jeden rok z výše uvedených roků a přeneste se do něho. Prožijte v něm 8 hodin nebo 8 dnů nebo 8 týdnů nebo 8 měsíců a vydejte svoje svědectví, své dojmy a své vnímání události, kvůli které je daný rok zapsaný v našich dějinách. Cestujeme v čase, abychom našli sebe, abychom si svoje osmičky uvědomili.

Čekáme na příběh, báseň, esej či novinový článek, který se vrátí k některému osmičkovému výročí s velkou dávkou fantazie. Doufáme, že nás překvapíte svojí originalitou, svojí lidskostí, svými nápady. Náš hlavní záměr je, abyste vyvrátili dojem, který o mladých lidech existuje. Prý jsou zahledění jen sami do sebe, nezajímá je nic jiného než vlastní zábava, jsou arogantní, neorientují se v dějinách svého národa, nezajímá je minulost, protože je nudná. Ne, není nudná, naopak je velmi zajímavá. Lze v ní najít tolik odpovědí na současné otázky. A také víme, že vy, kteří uchopíte toto téma, jste skvělí. Jste ochotni a schopni se zamyslet, umělecky realizovat, jít s kůží na trh a přijmout souboj s konkurencí. Velmi se těšíme na to, jak to letos dopadne.


Podmínky soutěže

Soutěž je určena pro studenty všech typů středních škol v ČR ve věku 15 – 20 let.

Téma

Magické osmičky

Kategorie

Vypsány jsou 3 kategorie:

  • 1. kategorie: POVÍDKA
  • 2. kategorie: BÁSEŇ
  • 3. kategorie: ESEJ nebo NOVINOVÝ ČLÁNEK

Úprava prací

Každá práce by měla obsahovat plné jméno autora, telefonické spojení a e-mailovou adresu, adresu jeho školy a zařazení do jedné z výše uvedených kategorií Rozsah prací v kategorii povídka a esej nebo novinový článek je omezen – max. 5 stran textu formátu A4. Kategorie báseň je omezena na 1 až 2 básně. Uvítali bychom práce přepsané na PC.

Prosíme o zaslání 5 kopií dané práce (kopírování příspěvků je pro nás velkou zátěží). Své literární příspěvky nezasílejte elektronickou poštou.

Začátek soutěže

30. 9. 2018

Uzávěrka soutěže

Do soutěže budou přijaty práce, které budou nejpozději do 5. 1. 2019 zaslány na adresu

Hotelová škola Radlická
Radlická 115
158 00 PRAHA – Jinonice

Kontakt

PhDr. Běla Popovičová – tel. 725679954 (bela.popovicova@seznam.cz)

Vyhlášení vítězů soutěže

Vítězové jednotlivých kategorií budou oceněni na slavnostním vyhlášení výsledků Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka, na které budou všichni účastníci soutěže pozváni. Pozvánky s programem zašleme na adresu vaší školy či na vaši e-mailovou adresu. Předpokládaný termín slavnostního vyhlášení výsledků je 18. 3. 2019.