Hotelnictví

Forma zkoušky: praktická
Školní rok: 2017 – 2018
Obor: 65-42-M/01 hotelnictví


Maturitní okruhy z předmětu Hotelnictví

 1. Klasifikace ubytovacích zařízení dle platné OJK – pojmy, třídy, kategorie, ubytovací jednotky a zařízení, vybavení a služby dle OJK
 2. Mimořádné události v hotelu, hosté se zvláštními požadavky, etika podnikání v hotelovém provozu
 3. Organizační struktura hotelu, historie a význam ubytovacích zařízení
 4. Marketingový mix v hotelovém provozu, nabídka doplňkových služeb a paketů, Public Relations
 5. Ubytovací úsek hotelu –  housekeeping, činnosti recepce, rezervační oddělení
 6. Hotelové řetězce a skupiny, franchisingový systém
 7. Sběr a rozbor informací v hotelovém podnikání
 8. Ekologie v hotelovém podnikání
 9. Hotelové rezervační systémy
 10. Úsek F&B, catering
 11. Pokladní systém – POS tvorba účtů, storno, změna platby v programu Gastro Easy
 12. Pokladní systém – POS orientace v programu, uzávěrka v programu Gastro Easy
 13. Skladový systém- orientace v programu, tvorba skladových karet, práce se skladovou kartou a její využití, kalkulace, subkalkulace v programu Gastro Easy
 14. Skladový systém – příjem zboží ,výdej zboží, inventura, převodky v programu Gastro Easy
 15. Práce v hotelovém recepčním systému –tvorba profilů hosta v programu Fidelio
 16. Práce v hotelovém recepčním systému –rezervace v programu Fidelio
 17. Práce v hotelovém recepčním systému – štafle v programu Fidelio
 18. Práce v hotelovém recepčním systému – práce v pokladně, hotelové účty v programu Fidelio
 19. Práce v hotelovém recepčním systému – tisk a využití raportů v programu Fidelio
 20. Výpočetní technika v hotelnictví – propojení POS se skladovým systémem a recepčním programem v programu Gastro Easy a v programu Fidelio