Maturitní okruhy z předmětu zeměpis cestovního ruchu

 1. Hlavní město Praha a její turisticky nejatraktivnější lokality
 2. Hlavní oblasti a nejvýznamnější lokality CR v Čechách
 3. Hlavní oblasti a nejvýznamnější lokality CR na Moravě
 4. Lázeňský cestovní ruch v ČR a wellness centra
 5. Turisticky nejoblíbenější horské oblasti v ČR doplněné o lokality nabízející nové a netradiční sporty a aktivity
 6. Životní prostředí, ochrana přírody, ochrana kulturních a historických památek v ČR
 7. Státy západní Evropy z hlediska cestovního ruchu a jejich turistické dominanty
 8. Státy severní Evropy z hlediska cestovního ruchu a jejich turistické dominanty
 9. Státy jižní Evropy z hlediska cestovního ruchu a jejich turistické dominanty
 10. Státy východní Evropy včetně Ruska a států Balkánského poloostrova z hlediska cestovního ruchu, jejich turistické dominanty a zajímavosti
 11. Státy střední Evropy – alpské země z hlediska cestovního ruchu a jejich turistické dominanty
 12. Státy střední Evropy – aliance 4 států (země bývalé Visegrádské čtyřky – mimo ČR) z hlediska cestovního ruchu a jejich turistické dominanty
 13. Severní Amerika z hlediska cestovního ruchu a její turistické dominanty
 14. Střední a Jižní Amerika z hlediska cestovního ruchu a její turistické dominanty
 15. Jihozápadní Asie z hlediska cestovního ruchu a její turistické dominanty
 16. Jižní a jihovýchodní Asie z hlediska cestovního ruchu a její turistické dominanty
 17. Centrální a východní Asie z hlediska cestovního ruchu a její turistické dominanty
 18. Afrika z hlediska cestovního ruchu a její turistické dominanty
 19. Austrálie a Oceánie z hlediska cestovního ruchu a jejich turistické dominanty
 20. Religiózní geografie zaměřená na světová náboženství a jejich významná poutní místa