Comments are off

Maturitní ples 2021

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci Hotelová škola Radlická v průběhu školního roku omezí na minimum konání aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí.

Z tohoto důvodu HŠR v tomto školním roce 2020/2021 ruší maturitní a imatrikulační ples.