Návštěva rektora Arcibiskupského semináře

Návštěva rektora Arcibiskupského semináře

24. března 2017 ožily stěny naší školní kaple.

Naše škola měla přislíbenu návštěvu významné osobnosti – kardinála Dominika Jaroslava Duky.

Vzhledem k velmi smutným událostem tohoto týdne – úmrtí kardinála Vlka, nás v zastoupení navštívil rektor a farář Jan Kotas, který je rektorem pražského Arcibiskupského semináře.

Za doprovodu sborového zpěvu a hudby odsloužil mši a požehnal nejen účastníkům mše, ale celé škole. Kytici, kterou přijal, přislíbil odnést do kostela, kde odpočíval zesnulý kardinál.

Po mši se zájemci odebrali do AV centra, kde proběhla hodinová beseda. Ta proběhla v příjemném duchu – pan farář odpověděl na všechny dotazy jak učitelů, tak žáků. Přiblížil denní režim kardinála až k výběru oblečení. Zmínil náplň funkce tajemníka kardinála, již vykonával po dobu tří let.

V závěru nám všem utkvěla v hlavě krásná myšlenka:

„Život se skládá z krásné zahrady, pak dlouho je poušť, přes kterou během života přecházíme, a na konci života jsme opět v té krásné zahradě.“