Pro zájemce o studium

Proč si vybrat naší školu?

Přijď mezi nás, protože se na Tebe těšíme. Jsme moderní a přívětivá škola. Poctivě a smysluplně Tě připravíme k maturitní zkoušce v její teoretické i praktické části.

Každou známku, kterou nebudeš chtít, si můžeš opravit a ta původní se vůbec nepočítá. Teoretická výuka se snoubí s praktickou a je to velmi úspěšné spojení, jak dokazují naši absolventi.

Pokud si vybereš obor hotelnictví, budeš se moci pochlubit Obsluhoval jsem anglického krále. Žáci vyšších ročníků jsou totiž vybíráni, aby obsluhovali na prezidentských obědech či večeřích na Pražském hradě. Svou praktickou výuku absolvují v reálném prostředí školního hotelu Matura. Připravují rauty pro řadu významných událostí u nás i v zahraničí (Frankfurt nad Mohanem, Florencie). Budeš mít příležitost absolvovat barmanský kurz, jehož výstupem je certifikát, který Ti zaručí práci barmana kdekoli na světě.

Pokud si vybereš obor cestovní ruch, dostaneš se Z Čech až na konec svět. Praktická výuka probíhá ve školní cestovní agentuře RadVia, která připravuje adventní zájezdy, mikulášské besídky pro mateřské školky, vycházky po Praze a žáci se podílejí na organizaci výstav předních českých umělců v naší školní galerii. Skvělou zkušeností je odborná praxe na hradech a zámcích (Mnichovo Hradiště, Hořovice, Jablonné v Podještědí, Hejnice, Velhartice, Švihov). V Malostranské besedě se při večerech nazvaných Cestou necestou můžeš setkat s cestovateli, kteří objeli svět a zažili neskutečné.

Pořádáme velmi oblíbené jazykové kurzy ve Frankfurtu nad Mohanem, Norimberku a Berlíně. Jsme zapojeni do projektu Mladí ambasadoři, v jehož rámci se žáci naší školy podívají do USA, konkrétně do Phoenixu v Arizoně.

Tato škola je pro Tebe, je s Tebou a nabízí zajímavý, až zábavný život středoškoláka. Vítej mezi námi!

Obor hotelnictví

Obor hotelnictví je určen k přípravě středoškolsky vzdělaných odborníků pro širokou oblast hotelového a gastronomického průmyslu. Absolventi mohou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně-podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích hotelových a gastronomických služeb. Součástí studia je odborná a učební praxe, která probíhá na reálných pracovištích a provozech. Absolvent, který úspěšně vykoná maturitní zkoušku, může pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Obor cestovní ruch

Absolventi oboru cestovní ruch najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně-podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu. Absolventi se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodci cestovního ruchu apod., popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.