Profilová maturitní zkouška oboru cestovní ruch

Profilovou maturitní zkoušku konají žáci z předmětů

 • Kulturní historie
  • Dějiny kultury
  • Regionistika a umění
 • Zeměpis cestovního ruchu

Kulturní historie

Forma: ústní zkouška

Průběh zkoušky:

 • žák losuje jeden z dvaceti maturitních okruhů před maturitní komisí
  časový limit na přípravu je 15 minut – během této doby žák používá obrazový materiál, který je zkompletován
 • ke každému okruhu a připravuje si vlastní poznámky k tématu
 • po ukončení časového limitu na přípravu žák představí za pomoci obrazového materiálu problematiku vylosovaného okruhu – doba ústního zkoušení je 15 minut

Zeměpis cestovnícho ruchu

Forma: ústní zkouška

Průběh zkoušky:

 • žák losuje jeden z dvaceti maturitních okruhů před maturitní komisí
 • časový limit na přípravu je 15 minut – během této doby žák používá Školní atlas světa a Školní atlas České republiky a připravuje si vlastní poznámky k tématu
 • po ukončení časového limitu na přípravu žák představí za pomoci atlasů a map problematiku vylosovaného okruhu – doba ústního zkoušení je 15 minut