Najdete nás také na sociálních sítích
Radlická 591/115
158 00 Praha 5
7:00–10:00, 12:45–15:30 h
studijní oddělení
+(420) 251 172 123
studijní oddělení

Comments are off

Doplňovací volby do školské rady

Praha, 12. 9. 2017

Doplňovací volby do školské rady

Vážení rodiče, vážení plnoletí žáci,

dne 12. 10. 2017 se konají od 14:00 do 18:00 v učebně 154 Hotelové školy Radlická doplňovací volby do školské rady, ke kterým Vás srdečně zveme.

Školská rada pracuje v šestičlenném složení. Jejími členy jsou 2 zástupci jmenovaní zřizovatelem školy, 2 pedagogičtí pracovníci školy a 2 zástupci zletilých žáků a zákonní zástupci nezletilých žáků, kteří vzejdou z voleb.

V letošních doplňovacích volbách se volí 1 zákonný zástupce rodičů nezletilých žáků a zástupce zletilých žáků.

Všechny vás zveme k účasti na volbách do Školské rady!

Martin Bouša

předseda volební komise

Kandidáti pro doplňovací volby do školské rady dne 12. 10. 2017

za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

  1. Kateřina Polenková – zástupce zletilých žáků – C3B
  2. Tomáš Vávra – zástupce zletilých žáků – C3B
  3. Viktor Husák – zástupce zletilých žáků – H3A
  4. Michal Lyer – zástupce zletilých žáků – C3A
  5. Pavla Haschková – zákonný zástupce nezletilých žáků – H2C