Hotelová škola a Gymnázium Radlická

Skvělý start v oblasti hotelnictví, cestovního ruchu a studia na vysoké škole!
Kvalita výuky, profesionalita a důraz na praxi.

Poskytneme Vám kvalitní vzdělání v oborech hotelnictví, cestovní ruch a gymnázium

Získat více informací

Obor hotelnictví

Obor cestovní ruch

Obor gymnázium

Obor hotelnictví

Obor hotelnictví je určen k přípravě středoškolsky vzdělaných odborníků pro širokou oblast hotelového a gastronomického průmyslu. Absolventi mohou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně-podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích hotelových a gastronomických služeb. Součástí studia je odborná a učební praxe, která probíhá na reálných pracovištích a provozech. Absolvent, který úspěšně vykoná maturitní zkoušku, může pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Obor cestovní ruch

Absolventi oboru cestovní ruch najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně-podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu. Absolventi se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodci cestovního ruchu apod., popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

Obor gymnázium

Vzdělávání ve čtyřletých gymnáziích má žáky vybavit klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a tím je připravit především pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciárního vzdělávání, profesní specializaci i pro občanský život. Absolvent gymnázia by měl v průběhu vzdělávání na gymnáziu získat široký vzdělanostní základ a dosáhnout takové úrovně klíčových kompetencí, která mu umožní dále rozvíjet schopnosti a dovednosti v procesu celoživotního vzdělávání a získávání životních zkušeností. Takový profil absolventa dává žákům předpoklady pro vysokoškolské a další studium.

Nástěnka

Comments are off

Ředitelské volno

Dne 12. 4., 15. 4. bude z organizačních důvodů ředitelské volno. Ředitelské volno se netýká tříd, které mají praktickou výuku a souvislou praxi (12. a 15. 4. – H2B, 12. 4. – H2A, 15. 4. – H3C).
Comments are off

Studijní obory pro školní rok 2024/2025

Nabízíme vám pro školní rok 2024/2025 tyto studijní obory: cestovní ruch kód 65-42-M/02 (3 třídy), hotelnictví kód 65-42-M/01 (3 třídy), gymnázium kód 79-41-K/41 (1 třída). Přihlášky přijímáme do 20. února 2024. V případě dotazů kontaktujte studijní oddělení +420 251 172 123, smiskoval@hs-radlicka.cz. Více informací o přijímacím řízení naleznete na: https://www.hs-radlicka.cz/prijimaci-rizeni/ .
Comments are off

Školní stravování

Ve školním roce 2023/2024 bude školní stravování zajišťovat Hotelová škola a Gymnázium Radlická. Další informace naleznete v sekci Žák – Školní stravování.
Comments are off

Potravinářské průkazy

Dnem 1. 7. 2023 nabyla účinnosti novela § 19, odst. 2 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která ruší povinnost mít tzv. zdravotní potravinářský průkaz při činnostech epidemiologicky závažných. Žáci oboru hotelnictví a oboru cestovní ruch již tedy nejsou povinni při zahájení školního roku předkládat tento průkaz.
Comments are off

Od 1. 9. 2022 došlo k zápisu nového oboru vzdělání Gymnázium do školského rejstříku

S účinností od 1. 9. 2022 se do školského rejstříku Hotelové školy Radlická zapisuje nový obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium – denní forma vzdělávání délka vzdělávání 4 roky. A dále s účinností od 1. 9. 2022 se mění název právnické osoby na: Hotelová škola a Gymnázium Radlická. Rozhodnutí MŠMT č. j. MSMT-31434/2021-2 ze dne 8. 12. 2021

Naši partneři

HRADY A ZÁMKY
Státní zámek Mnichovo Hradiště, Zámek Hořovice, Hrad Velhartice, Vodní hrad Švihov, Hejnice a Jablonné v Podještědí

HOTELY A RESTAURACE
Hotel Clement, Hotel Amarilis a Volcano Grill House Praha

UMĚLCI
Akademický malíř Prof. František Hodonský, akademická sochařka Šárka Radová, Aleš Lamr a Zdeněk Kubelka

OSTATNÍ
Národní památkový ústav, Kino Lucerna, Arcidiecéze pražská, Honorární konzulát Phoenix, Honorární konzulát Kapverdské republiky a Honorární konzulát Florencie

  • Státní zámek Mnichovo Hradiště