Hotelová škola a Gymnázium Radlická

Skvělý start v oblasti hotelnictví, cestovního ruchu a studia na vysoké škole!
Kvalita výuky, profesionalita a důraz na praxi.

Poskytneme Vám kvalitní vzdělání v oborech hotelnictví, cestovní ruch a gymnázium

Získat více informací

Obor hotelnictví

Obor cestovní ruch

Obor gymnázium

Obor hotelnictví

Obor hotelnictví je určen k přípravě středoškolsky vzdělaných odborníků pro širokou oblast hotelového a gastronomického průmyslu. Absolventi mohou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně-podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích hotelových a gastronomických služeb. Součástí studia je odborná a učební praxe, která probíhá na reálných pracovištích a provozech. Absolvent, který úspěšně vykoná maturitní zkoušku, může pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Obor cestovní ruch

Absolventi oboru cestovní ruch najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně-podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu. Absolventi se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodci cestovního ruchu apod., popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

Obor gymnázium

Vzdělávání ve čtyřletých gymnáziích má žáky vybavit klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a tím je připravit především pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciárního vzdělávání, profesní specializaci i pro občanský život. Absolvent gymnázia by měl v průběhu vzdělávání na gymnáziu získat široký vzdělanostní základ a dosáhnout takové úrovně klíčových kompetencí, která mu umožní dále rozvíjet schopnosti a dovednosti v procesu celoživotního vzdělávání a získávání životních zkušeností. Takový profil absolventa dává žákům předpoklady pro vysokoškolské a další studium.

Naši partneři

HRADY A ZÁMKY
Státní zámek Mnichovo Hradiště, Zámek Hořovice, Hrad Velhartice, Vodní hrad Švihov, Hejnice a Jablonné v Podještědí

HOTELY A RESTAURACE
Hotel Clement, Hotel Amarilis a Volcano Grill House Praha

UMĚLCI
Akademický malíř Prof. František Hodonský, akademická sochařka Šárka Radová, Aleš Lamr a Zdeněk Kubelka

OSTATNÍ
Národní památkový ústav, Kino Lucerna, Arcidiecéze pražská, Honorární konzulát Phoenix, Honorární konzulát Kapverdské republiky a Honorární konzulát Florencie

  • Státní zámek Mnichovo Hradiště