Adaptační kurz 5. – 7. 9. 2018

První zářijové dny jsou vždy spojeny v myslích lidí s něčím novým – poprvé nás rodiče provázeli vstupní brankou místní školky, nesli jsme svou kytici paní učitelce do první třídy, do šesté třídy jsme přicházeli jako ostřílení školáci s obavou, jestli máme v partě pořád to naše místo a jestli se ostatním naše oblečení bude zdát dostatečně „cool“. Mnozí lidé na to dnes již jen s úsměvem vzpomínají s tím, že mají před sebou mnohem těžší úkoly. Každý věk však s sebou nese své specifické výzvy, zkoušky a otázky, na které se snažíme nalézt odpověď.

Studenti prvních ročníků vstupují do nové etapy svého života – na střední školu, respektive naší střední Hotelovou školu Radlickou. Vstupují do něčeho, co je velmi neznámé, čítá mnoho výzev a příslibů, avšak obsahuje také nástrahy a zdánlivé možnosti neúspěchu. I z těchto důvodů se snažíme jim vstup co nejvíce ulehčit a zpříjemnit; ukázat jim, jak to na škole chodí i kdo bude jejich třídní učitel.

Dobrým prostředkem pro první poznávací dny je adaptační kurz, který každoročně pořádáme. Studenti pomocí zážitkových aktivit a následných reflexí mají možnost dozvědět se něco nového o svých spolužácích, ale také se naučit něco nového sami o sobě.

Program využívá metod zážitkové pedagogiky s prvky všeobecné primární prevence. Hlavními cíli programu, mimo poznání a sebepoznání, je učit se vzájemně komunikovat a spolupracovat. Tyto cíle byly při letošním kurzu ke spokojenosti učitelů naplněny jak při outdoorových aktivitách, tak při psychosociálních hrách v kolektivu a výtvarných kreativních činnostech.

Nezbývá nic víc, než popřát všem studentům našich prvních ročníků mnoho štěstí ve studiu, ale také v jejich společném životě ve třídě a škole. Povzbuzením může být to, že nejsou na věci sami a že jsou tady učitelé, kteří se o ně zajímají nejen jako o studenty, ale především jako o mladé lidi.