Projekt Berlín 2018

Pětidenní jazykově-poznávací kurz v Berlíně od 5. – 9.11.2018 je určený pro žáky II. ročníku oboru cestovní ruch. Účastníci projektu poznávají významné prohlídkové oblasti hlavního města Německa a získávají informace o nejdůležitějších pamětihodnostech v historickém a kulturním kontextu. Vyučující německého jazyka připravili pro tento projekt skripta, která jsou podkladem pro přípravu na roli odborného průvodce. Žáci své znalosti prezentuji u jednotlivých památek a v malých skupinách si tak své schopnosti a dovednosti vyzkouší. Součástí skript je výukový materiál – zde žáci zapisují své každodenní zážitky, zkušenosti a postřehy, řeší modelové situace a úkoly týkající se běžné komunikace i komunikace v oblasti cestovního ruchu. Prohlubují a rozšiřují si tím mimo jiné své jazykové znalosti a dovednosti na úrovni A1/1, a to jak v ústním, tak i písemném styku.